Zasady uprawy dyni

        wydrukuj zasady uprawy dyni


Wymagania


Dynia ma najmniejsze wymagania cieplne ze wszystkich warzyw dyniowatych. Optymalna
temperatura wzrostu roślin to 25°C. Dlatego też pod ich uprawę trzeba wybrać stanowisko ciepłe i
słoneczne lub uprawiać pod osłonami. Rośliny potrzebują dużo wody. Związane jest to z dużą
powierzchnią liści oraz płytkim systemem korzeniowym. Przy niedoborze wody owoce są mniejsze,
zwierają jednak więcej suchej masy i są słodsze. Dynia ma też duże wymagania glebowe. Gleba
powinna być przewiewna, żyzna i przepuszczalna, o średniej lub wysokiej zawartości azotu
(uprawiamy w pierwszym roku po oborniku).Może być uprawiana na różnych typach gleb, z wyjątkiem
zlewnych, ciężkich i zimnych. Najlepsze pod jej uprawę są średnio zwięzłe, o znacznej zawartości
próchnicy, żyzne, przepuszczalne i przewiewne, szybko nagrzewające się, o odczynie zbliżonym do
obojętnego. Przy odpowiednim nawożeniu i dostatecznym zaopatrzeniu roślin w wodę na glebach tych
uzyskuje się z reguły bardzo wysokie plony.


Przygotowanie pola i nawożenie


Pole pod uprawę dyni powinno być starannie przygotowane, aby stworzyć roślinom korzystne warunki
powietrzne i wilgotnościowe. Uprawia się ją na stanowisku w pierwszym roku po przeprowadzonym
jesienią nawożeniu organicznym. W drugim roku po oborniku może być uprawiana tylko na glebach
bardzo żyznych, w dobrej kulturze i zasobnych w składniki pokarmowe. Nawozy fosforowe i potasowe
można rozsiać jesienią lub w czasie wiosennego przygotowania pola. Lepszy jest siarczan potasu,
ponieważ dynia, podobnie jak ogórek, jest wrażliwa na chlorki. Nawozy azotowe rozsiewa się wiosną
2/3 dawki przed siewem lub sadzeniem dyni, a 1/3 pogłównie, w okresie zawiązywania pierwszych
owoców. Dobrze reaguje na dokarmianie dolistne nawozami wieloskładnikowymi.


Siew i pielęgnacja


Dynię olbrzymią można uprawiać z siewu lub z rozsady. Po zahartowaniu rozsadę, która powinna
mieć dobrze wykształcone 3 liście właściwe, sadzi się na miejsce stałe w drugiej połowie maja. W celu
przyspieszenia zbiorów, a także aby zabezpieczyć rośliny przed silnymi, wysuszającymi liście wiatrami
oraz spadkami temp. okrywamy rośliny agrowłókniną lub folią perforowaną. Osłony zdejmuje się gdy
na roślinach pojawią się pierwsze kwiaty. Do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych należy też
spulchnianie gleby, odchwaszczanie, podlewanie i dwukrotne nawożenie pogłówne (po pojawieniu
się pierwszych zawiązków i po pierwszym zbiorze owoców. Ochrona chemiczna w zasadzie nie
powinna być konieczna. Korzystny wpływ na wielkość i jakość plonu ma nawadnianie, zwłaszcza w
okresie kwitnienia i zawiązywania owoców. Dla przyspieszenia plonowania można młode rośliny
ciąć za 5, 6 w pełni rozwiniętym liściem pędu głównego, co przyspiesza wyrastanie owocujących
pędów bocznych. Zaleca się także uszczykiwanie w połowie sierpnia wierzchołków tych pędów
nad drugim liściem za ostatnim owocem oraz wycinanie wszystkich pędów nieowocujących.
Często, by uzyskać większe i dorodniejsze owoce, przerzedza się również zawiązki i pozostawia na
roślinie 3, 4 najsilniejsze — u odmian o dużych owocach. Zabieg ten przeprowadzamy gdy owoce,
które chcemy pozostawić osiągną rozmiary piłki tenisowej. Równocześnie z usunięciem nadmiaru
owoców skracamy też pędy, pozostawiając po 3 do 4 liście nad ostatnim owocem.


Zbiór i przechowywanie


Owoce dyni olbrzymiej zbiera się, gdy są całkowicie dojrzałe, co poznaje się po zmianie barwy skórki
na intensywniejszy kolor i „pustym” dźwięku przy pukaniu. Zawierają wtedy najwięcej cukrów.
Jesienią (w październiku), przed spodziewanymi przymrozkami, należy zebrać owoce, gdyż
przemarznięte szybko gniją. Przez 10–14 dni po zbiorze owoce powinny być przechowywane w
temperaturze 26–30°C i wilgotności powietrza około 80% — takie warunki sprzyjają zabliźnianiu się
skaleczeń skórki powstałych podczas zbioru i transportu. Później najlepiej przechowywać je w
temperaturze 5–10°C i wilgotności powietrza 70–80%. W takich warunkach mogą być przechowywana
nawet przez kilka miesięcy.