Informacje


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej GNIAZDO (TPZB) powstało w styczniu 2011 r. z inicjatywy Bogusława Kuika, który skupił wokół niej grono kilkunastu osób o podobnych zainteresowaniach.

Wśród założycieli byli mieszkańcy gminy Brodnica z: Brodniczki, Górki, Grzybna, Ogieniowa, Sulejewa, Żabna.

Założyciele stowarzyszenia to osoby cechujące się aktywnością w działalności społecznej, osoby zainteresowane działaniami związanymi z pielęgnowaniem tradycji, pobudzaniem świadomości społecznej, popularyzacją regionu i jego walorów zarówno historycznych jak i współczesnych, np. turystycznych i przyrodniczych.
Funkcjonowanie w ramach stowarzyszenia pozwoliło im na profesjonalne działania oraz uzyskanie podmiotowości, niezbędnej przy kontaktach z innymi organizacjami i instytucjami.