Informacje

Bieżące informacje z życia stowarzyszenia …
aktualności

nasze galerie fotograficzne

TPZB w mediach

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej GNIAZDO (TPZB) powstało w styczniu 2011 r. z inicjatywy Bogusława Kuika, który skupił wokół niej grono kilkunastu osób o podobnych zainteresowaniach.

Wśród założycieli są mieszkańcy gminy Brodnica z: Brodniczki, Górki, Grzybna, Ogieniowa, Sulejewa, Żabna.

Zdanie jedno

Założyciele stowarzyszenia to osoby cechujące się aktywnością w działalności społecznej, osoby zainteresowane działaniami związanymi z pielęgnowaniem tradycji, pobudzaniem świadomości społecznej, popularyzacją regionu i jego walorów zarówno historycznych jak i współczesnych, np. turystycznych i przyrodniczych.
Funkcjonowanie w ramach stowarzyszenia pozwoliło im na profesjonalne działania oraz uzyskanie podmiotowości, niezbędnej przy kontaktach z innymi organizacjami i instytucjami.


W pierwszym roku działalności stowarzyszenie zrealizowało 3 projekty:

1. projekt „Przebierańcy Wielkanocni w Grzybnie”
– przywrócenie we wsi Grzybno zaniechanej od ponad 20 lat ludowej tradycji, nadanie jej oprawy nawiązującej do lokalnych zwyczajów kultywowanych przez dziesiątki lat.

2. projekt „Pamiętajmy o cmentarzach…” .
– renowacja cmentarza ewangelickiego w Żabnie, przywrócenie cmentarza do lokalnej świadomości społecznej, uporządkowanie i nadanie temu miejscu właściwy charakter.

3. projekt „Uroki Ziemi Brodnickiej”
– konkurs fotograficzny, którego celem jest upowszechnienie walorów : krajobrazowych, cennych miejsc dziedzictwa kulturowego, obiektów przyrodniczych i architektonicznych regionu.


– Przy okazji renowacji cmentarza zrodził się projekt stworzenie ewidencji wszystkich cmentarzy ewangelickich na terenie powiatu śremskiego – jest ich łącznie 17.
Wyniki pracy zostały opublikowane na stronie internetowej www.grzybno.info.pl. Dodatkowo materiał na temat cmentarzy ewangelickich w powiecie śremskim zostanie wykorzystany w wydawnictwie regionalnym wydawanym przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego.

Jak widać z działań zrealizowanych w pierwszym roku działalności stowarzyszenia, ludzie je tworzący mają w sobie wystarczająco dużo pasji i zaangażowania w działalność na rzecz lokalnego środowiska. TPZB Gniazdo jest stowarzyszeniem „młodym” i narazie liczy kilkunastu członków, a już pozytywnie zaznaczyło się na terenie gminy Brodnica, w której skupia swoje działania.