Realizacje

Przebierańcy wielkanocni 2011 przywrócenie starej ludowej tradycji , nadanie jej oprawy nawiązującej do lokalnych zwyczajów kultywowanych przez dziesiątki lat opis realizacji
Pamiętajmy o cmentarzach… uporządkowanie i renowacja starych cmentarzy ewangelickich, upowszechnienie wiedzy historycznej na temat społeczności ewangelickich w życiu naszego regionu fotoreportaż
z prac
Uroki Ziemi Brodnickiej konkurs fotograficzny z celem rozwijania amatorskiej fotografii artystycznej oraz promowania naszego regionu.