Kontakt

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI BRODNICKIEJ
KRS: 0000381577
NIP: 7851790796
Regon: 634363789
Nr konta: 80 1140 2004 0000 3902 8216 3528
Zarząd Stowarzyszenia
Bogusław Kuik – prezes zarządu
Daniel Niewiński – wiceprezes zarządu
Wiesława Szczepaniak – skarbnik zarządu
 
Komisja Rewizyjna
Bartosz Mikołajczak – członek komisji
Janina Skiba – członek komisji
Alicja Gumpert – członek komisji
 
Adres pocztowy
TPZB Gniazdo
Grzybno 32
63-112 Brodnica
Adres internetowy
strona: tpzb.org
mail: biuro@tpzb.org
www.facebook.pl/tpzb.org
 
Telefony
601 509 600 – Bogusław Kuik
504 934 916 – Daniel Niewiński
695 154 845 – Wiesława Szczepaniak