Nasze wsie

Brodnica LEGENDA: sołectwa
Brodniczka
       Esterpole
Chaławy
       Piotrowo
       Kopyta
Grabianowo
Górka
       Przylepki
       Żurawiec
Grzybno
Iłówiec
Iłówiec Wielki
Jaszkowo
       Ludwikowo
       Tworzykowo
ManieczkI
       Boreczek
Szołdry
       Rogaczewo
Sulejewo
       Sulejewo Folwark
Ogieniowo
       Sucharzewo
Żabno
WYKAZ SOŁTYSÓW GMINY BRODNICA Poczta: 63-112 BRODNICA

Brodnica
Śliwa Alicja
Brodnica 21
tel: 28-23-820

Brodniczka – Esterpole
Urszula Skrzypczak
Brodniczka 5A
tel: 665-037-480 663-216-801

Chaławy – Piotrowo – Kopyta
Gajska Maria
Chaławy 8/1
tel: 28-23-688 726-449-967

Grabianowo
Będlewski Zenon
Grabianowo 14/1
tel: 28-12-352

Grzybno
Buchert Szymon
Grzybno 38
tel: 28-23-835, 663-692-147

Górka – Przylepki – Żurawiec
Sztuk Zenon
Górka 5
tel: 28-23-733 507-588-041

Iłówiec
Szerner Andrzej
Iłówiec 2/6
tel: 28-39-782, 796-796-355

Iłówiec Wielki
Zenon Rura
Iłówiec Wielki 20
tel: 28-19-055, 691-497-553

Ludwikowo – Jaszkowo -Tworzykowo
Robert Baraniak
Jaszkowo 6/2
tel: 695-772-812

Manieczki – Boreczek
Kaźmierczak Henryk
Manieczki, ul.Topolowa 2/13
tel: 28-20-517, 885-300-582

Przylepki
Michał Pietrzak
Przylepki 5/2
tel: 28-23-995, 883-958-453

Sucharzewo – Ogieniowo
Wojciech Cichocki
Sucharzewo 1
tel: 782-047-993

Sulejewo – Sulejewo Folwark
Krzysztof Nowakowski
Sulejewo 7
tel: 28-23-892, 693-501-975

Szołdry – Rogaczewo
Wojciech Adamczak
Szołdry 16
tel: 28-23-911, 723-519-257

Żabno
Irena Kędziora
Żabno 56
tel: 28-23-609