Organizacja

Założyciele stowarzyszenia to osoby z zamiłowaniem do badania historii, szukania interesujących zdarzeń, miejsc i ludzi; osoby zainteresowane działaniami związanymi z pielęgnowaniem tradycji, pobudzaniem świadomości społecznej, popularyzacją regionu i jego walorów zarówno historycznych jak i współczesnych, np. turystycznych i przyrodniczych.
Wśród założycieli są mieszkańcy Brodniczki, Górki, Grzybna, Ogieniowa, Sulejewa, Żabna.
W styczniu 2011 roku powołali do życia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej GNIAZDO.

Celem stowarzyszenia jest realizowanie zadań w zakresie:
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa przyrodniczego
– podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
– dbałości o środowisko naturalne, ochrony środowiska
– działalności oświatowo-wychowawczej, kulturalnej oraz krajoznawczej
– upowszechniania kultury fizycznej i turystyki
– upowszechnianie wiedzy obywatelskiej i propagowanie postaw obywatelskich, a także działań wspomagających budowę i rozwój demokracji
– podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Funkcjonowanie w ramach stowarzyszenia pozwoli na profesjonalne działania oraz uzyskanie podmiotowości, niezbędnej przy kontaktach z innymi organizacjami i instytucjami.