Rejestr zabytków

 

Brodnica
kościół par. p.w. św. Katarzyny, 2 poł. XIX
zespół pałacowy:
pałac, 1880
park, XIX

Chaławy
zespół dworski:
dwór,1880-85
park, k. XIX, XX
magazyn zbożowy, na terenie folwarku, 1904

Grabianowo
zespół dworski, 1 poł. XIX:
– dwór
– park

Grzybno
zespół dworski:
dwór, 1914-20
park, XIX, 1914-20

Iłówiec
kościół par. p.w. św. Andrzeja, 1838-41
zespół pałacowy i folwarczny:
pałac, XVIII, 1866
park, XIX
folwark:
– stajnia koni wyjazdowych, 1911
kurnik, 1935
– spichrz, 1890
spichrz z wieżą, 1900
czworak nr 19, 1899
czworak nr 20, 1910

Jaszkowo
kościół par. p.w. św. Barbary, 2 poł. XV, XVI
zespół dworski, XIX:
– dwór, 1920
park
brama wjazdowa
oficyna (czworak)
Manieczki
zespół dworski:
dwór, 1894
kaplica, 1786
park, 2 poł. XVIII-XX

Piotrowo
zespół dworski i folwarczny:
– dwór, pocz. XIX, pocz. XX
park, 2 poł. XIX
– folwark, pocz. XX:
– rządcówka
– stajnia wyjazdowa
– stodoła
– wozownia z wagą
– obora, 1850
ogrodzenie z główną bramą wjazdową, mur.

Przylepki
zespół pałacowy i folwarczny:
pałac, XVIII/XIX, pocz. XX
– folwark:
– świniarnia, 1905
– stajnia, k. XIX
– magazyn zbożowy, 1905
– dom rządcy, 4 ćw. XIX
– kuźnia i stelmacharnia, k.XIX
– stodoła, 1910
park z alejami, k.XIX, 1 ćw. XX

Szołdry
zespół dworski:
dwór, 2 poł. XVIII, XIX
spichrz, 1880
park, k. XVIII, XIX

Żabno
kościół par. p.w. św. Jakuba Ap., drewn., 1789