Kontakt

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI BRODNICKIEJ
KRS:
NIP:
Regon:
Nr konta:
0000381577
7851790796
301704343
72 2130 0004 2001 0552 7312 0001
Zarząd Stowarzyszenia
Bogusław Kuik – prezes zarządu
Daniel Niewiński – wiceprezes zarządu
Wiesława Szczepaniak – skarbnik zarządu
Komisja Rewizyjna
Bartosz Mikołajczak – członek komisji
Janina Skiba – członek komisji
Alicja Gumpert – członek komisji
Adres pocztowy:
TPZB Gniazdo
Grzybno 32
63-112 Brodnica
Adres internetowy:
strona: tpzb.org
mail: biuro@tpzb.org
www.facebook.pl/tpzb.org
Telefony:
601 509 600 – Bogusław Kuik
504 934 916 – Daniel Niewiński
695 154 845 – Wiesława Szczepaniak