Pomnik Powstańców Wlkp.


W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po ponad 123 latach niewoli. W walce o stabilizację granic odrodzonej Rzeczpospolitej, ważną rolę odegrali również Wielkopolanie, którzy wykorzystując dogodną sytuację jaka powstała po zakończeniu I wojny światowej, chwycili za broń wzniecając powstanie. Czyn powstańczy zakończył się sukcesem.
Wydarzenia Powstania Wielkopolskiego niewątpliwie stanowić mogą dla nas źródło dumy, a zbliżająca się rocznica jest okazją, by uczcić pamięć uczestników tamtych wydarzeń, przede wszystkim tych związanych z Ziemią Brodnicką.