ESTERPOLE

Brodnica LEGENDA: sołectwa
Brodniczka
       Esterpole
Chaławy
       Piotrowo
       Kopyta
Grabianowo
Górka
       Przylepki
       Żurawiec
Grzybno
Iłówiec
Iłówiec Wielki
Jaszkowo
       Ludwikowo
       Tworzykowo
ManieczkI
       Boreczek
Szołdry
       Rogaczewo
Sulejewo
       Sulejewo Folwark
Ogieniowo
       Sucharzewo
Żabno
Nazwa: ESTERPOLE
Liczba mieszkańców: 100
Historia: Powstają nowe osady na prawie olęderskim: w roku 1775 – Brodnickie Olędry (Brodniczka), w roku 1781 – Przylepskie Olędry (Esterpole); Józef Wybicki sprowadza osadników z Niemiec, Pomorza i Śląska. Na cześć świeżo poślubionej żony, wojewodziny Estery Wybickiej folwark zwany Nowy zmienia nazwę na Esterpole.
Opis:

Kościół/cmentarz:
Oświata:
Handel:
Komunikacja:
Telefon publiczny:
Kanalizacja:
Świetlica / strażnica:
Miejscowe firmy:
Ochrona zdrowia:
Zabytki architektoniczne:
Zabytki przyrodnicze:
Organizacje społeczne:
Sołtys: