MANIECZKI

Brodnica LEGENDA: sołectwa
Brodniczka
       Esterpole
Chaławy
       Piotrowo
       Kopyta
Grabianowo
Górka
       Przylepki
       Żurawiec
Grzybno
Iłówiec
Iłówiec Wielki
Jaszkowo
       Ludwikowo
       Tworzykowo
ManieczkI
       Boreczek
Szołdry
       Rogaczewo
Sulejewo
       Sulejewo Folwark
Ogieniowo
       Sucharzewo
Żabno
Nazwa: MANIECZKI
Liczba mieszkańców: 1100
Historia: Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1368, właścicielem był Sędziwój z Głębocka herbu Łodziów. Aż po r. 1485 wieś nosiła nazwę Mańczyce.
Opis: -.

Kościół/cmentarz: Kościół Narodzin Najświętszej Marii Panny
Oświata: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego           strona internetowa szkoły
Gimnazjum im. Jana Pawła II            strona internetowa szkoły
Przedszkole
Handel:
Komunikacja: Przystanek PKS            zobacz rozkład jazdy
Telefon publiczny:
Kanalizacja: tak
Gaz: tak
Świetlica / strażnica:
Miejscowe firmy:
Ochrona zdrowia:
Zabytki architektoniczne: Dwór z 1894, z mansardowym dachem i nowszym przedsionkiem z 1912.
Kaplica pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1786 w kształcie rotundy wystawiona przez gen. Józefa Wybickiego.
Zabytki przyrodnicze: Park krajobrazowy z połowy XVIII wieku; dwie lipy drobnolistne o obwodzie 290 i 300 cm, dwie kolumny z tablicą z 1766 upamiętniają pojedynek o dziewczynę dwóch braci Kołaczkowskich.
Organizacje społeczne: Ochotnicza Straż Pożarna
Sołtys: Henryk Kaźmierczak
Manieczki ul. Topolowa 2/13
tel. 61 2820517 / 885 300 582