LUDWIKOWO

Brodnica LEGENDA: sołectwa
Brodniczka
       Esterpole
Chaławy
       Piotrowo
       Kopyta
Grabianowo
Górka
       Przylepki
       Żurawiec
Grzybno
Iłówiec
Iłówiec Wielki
Jaszkowo
       Ludwikowo
       Tworzykowo
ManieczkI
       Boreczek
Szołdry
       Rogaczewo
Sulejewo
       Sulejewo Folwark
Ogieniowo
       Sucharzewo
Żabno
Nazwa: LUDWIKOWO
Liczba mieszkańców: 40
Historia: Obecna nazwa Ludwikowo pojawiła się około r. 1840 w miejsce wcześniejszej nazwy wsi Strobiszewice. IPierwsze zapiski pochodzą z r. 1358 – Sławbor z Strobiszewic kupił sołtystwo Wyrzeckie w przytomności plebana Ścibora z tychże Strobiszewic. Około r. 1500 Strobiszki alias Skrobiszki opustoszały. Dziedzina ta należała odtąd do Przylepek. Dopiero w r. 1781 osadzono tu znowu olendrów.
Opis:

Kościół/cmentarz:
Oświata:
Handel:
Komunikacja: Przystanek PKS            zobacz rozkład jazdy
Telefon publiczny:
Kanalizacja:
Świetlica / strażnica:
Miejscowe firmy:
Ochrona zdrowia:
Zabytki architektoniczne:
Zabytki przyrodnicze:
Organizacje społeczne:
Sołtys: