JASZKOWO

Brodnica LEGENDA: sołectwa
Brodniczka
       Esterpole
Chaławy
       Piotrowo
       Kopyta
Grabianowo
Górka
       Przylepki
       Żurawiec
Grzybno
Iłówiec
Iłówiec Wielki
Jaszkowo
       Ludwikowo
       Tworzykowo
ManieczkI
       Boreczek
Szołdry
       Rogaczewo
Sulejewo
       Sulejewo Folwark
Ogieniowo
       Sucharzewo
Żabno
Nazwa: JASZKOWO
Liczba mieszkańców: 200
Historia: Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1266 i wspomina Chwalimira, właściciela wsi, który przekazał ją na rzecz katedry poznańskiej. Od 1397 majątek przeszedł w ręce Borków. W 1856 r. Edmund Bojanowski, działacz religijny i charytatywny, otworzył nowicjat zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.
Opis: -.

Kościół/cmentarz:
Oświata:
Handel:
Komunikacja: Przystanek PKS            zobacz rozkład jazdy
Telefon publiczny:
Kanalizacja: tak
Świetlica / strażnica:
Miejscowe firmy:
Ochrona zdrowia:
Zabytki architektoniczne: Pałac zbudowany w latach 1912-1918 wg projektu Stanisława Mieczkowskiego.
Kościół św. Barbary – późnogotycki, z poł. XV wieku, w barokowym ołtarzu głównym widnieją obrazy Trójcy Świętej i świętej Barbary oraz polichromia z 1951 przedstawiająca sceny z życia św. Barbary; na ścianach tablice epitafijne rodziny Szołdrskich z 1750 i 1866,
Kaplica grobowa Szołdrskich z 2. poł. XIX wieku,
Zbiorowa mogiła pionierek zgromadzenia Służebniczek,
Dzwonnica z dwoma dzwonami z 1567 i 1663
Drewniana plebania – Izba Pamięci bł. Edmunda Bojanowskiego
Zabytki przyrodnicze: Park krajobrazowy o powierzchni około 6 hektarów, z okazami starych dębów szypułkowych o obwodzie do 530 cm.
Organizacje społeczne:
Sołtys: Dariusz Buchwald
Jaszkowo 18
tel. 502 257 293 / 600 082 733