BRODNICZKA

Brodnica LEGENDA: sołectwa
Brodniczka
       Esterpole
Chaławy
       Piotrowo
       Kopyta
Grabianowo
Górka
       Przylepki
       Żurawiec
Grzybno
Iłówiec
Iłówiec Wielki
Jaszkowo
       Ludwikowo
       Tworzykowo
ManieczkI
       Boreczek
Szołdry
       Rogaczewo
Sulejewo
       Sulejewo Folwark
Ogieniowo
       Sucharzewo
Żabno
Nazwa: BRODNICZKA
Liczba mieszkańców: 60
Historia: Brodnickie Olędry, dzisiaj Brodniczka liczyła 11 dymów i 70 mieszkańców. Powstają nowe osady na prawie olęderskim: w roku 1775 – Brodnickie Olędry (Brodniczka), w roku 1781 – Przylepskie Olędry (Esterpole); sprowadzeni zostają osadnicy z Niemiec, Pomorza i Śląska. Należały do parafii w Brodnicy.
Opis:

Kościół/cmentarz:
Oświata:
Handel:
Komunikacja:
Telefon publiczny:
Kanalizacja:
Świetlica / strażnica:
Miejscowe firmy:
Ochrona zdrowia:
Zabytki architektoniczne: ewangelicki cmentarz z XIX w. – renowację przeprowadza TPZB Gniazdo
Zabytki przyrodnicze: 2 wiekowe dęby rosnące przy głównej drodze
Organizacje społeczne:
Sołtys: Urszula Skrzypczak
Brodniczka 5A
tel. 663 216 801