BRODNICA

Brodnica LEGENDA: sołectwa
Brodniczka
       Esterpole
Chaławy
       Piotrowo
       Kopyta
Grabianowo
Górka
       Przylepki
       Żurawiec
Grzybno
Iłówiec
Iłówiec Wielki
Jaszkowo
       Ludwikowo
       Tworzykowo
ManieczkI
       Boreczek
Szołdry
       Rogaczewo
Sulejewo
       Sulejewo Folwark
Ogieniowo
       Sucharzewo
Żabno
Nazwa: BRODNICA           zobacz więcej
Liczba mieszkańców: 722
Historia: Nazwa wsi wywodzi się od słowa „bród” określającego miejsce, w którym przeprawia się bezpiecznie przez rzekę lub miejsce błotniste. Pierwsze adnotacje o wsi Brodnica w dokumentach w 1230 r., lata 1426 – 1581 – opisywana jest Brodnica jako miasto
Opis: siedziba Urzędu Gminy

Kościół/cmentarz: Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej     strona internetowa parafii
Nieczynny cmentarz wokół kościoła – grobowiec rodziny Wilczyńskich z Krzyżanowa, grób Józefa Wybickiego. Od 1842 roku czynny cmentarz za wsią, w kierunku Grabianowa.
Policja:
Oświata: Szkoła Podstawowa im. Hymnu Narodowego            strona internetowa szkoły
Przedszkole
Handel:
Komunikacja: Przystanek PKS            zobacz rozkład jazdy
Telefon publiczny: Urząd Pocztowy
Kanalizacja: tak
Świetlica / strażnica:
Miejscowe firmy:
Ochrona zdrowia: Ośrodek zdrowia
Apteka
Zabytki architektoniczne: Kościół Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej – zbudowany w stylu neogotyckim w latach 1867-1870 wg projektu Stanisława Hebanowskiego
Eklektyczny dwór – z 1890, wzniesiony przez Wacława Mańkowskiego
Zespół folwarczny i kolonia czworaków z XIX/XX wieku – ozdobiona w narożach budynków figurami świętych
Zabytki przyrodnicze: Park o powierzchni 5,56 ha, znajduje się w nim 25 kasztanowców zwyczajnych i 12 lip drobnolistnych
Organizacje społeczne: Ochotnicza Straż Pożarna
Sołtys: Alicja Śliwa
Brodnica 21
tel. 61 2823820