CHAŁAWY

Brodnica LEGENDA: sołectwa
Brodniczka
       Esterpole
Chaławy
       Piotrowo
       Kopyta
Grabianowo
Górka
       Przylepki
       Żurawiec
Grzybno
Iłówiec
Iłówiec Wielki
Jaszkowo
       Ludwikowo
       Tworzykowo
ManieczkI
       Boreczek
Szołdry
       Rogaczewo
Sulejewo
       Sulejewo Folwark
Ogieniowo
       Sucharzewo
Żabno
Nazwa: CHAŁAWY
Liczba mieszkańców: 320
Historia: Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1366, dotyczy sprzedaży majątku przez dziedziców Chaław, Młodotę, Mikołaja i Rędziwoja, części wsi Zbrosławowi z Pucołowa
Opis: -.

Kościół/cmentarz:
Oświata:
Handel:
Komunikacja: Przystanek PKS            zobacz rozkład jazdy
Telefon publiczny:
Kanalizacja: tak
Świetlica / strażnica:
Miejscowe firmy:
Ochrona zdrowia:
Zabytki architektoniczne: Dwór z 1880-1885
Magazyn zbożowy na terenie folwarku z 1904.
Zabytki przyrodnicze: Park z końca XIX wieku o powierzchni 2,62 ha
Organizacje społeczne:
Sołtys: Maria Gajska
Chaławy 8/1
tel. 61 2823688