ŻABNO

Brodnica LEGENDA: sołectwa
Brodniczka
       Esterpole
Chaławy
       Piotrowo
       Kopyta
Grabianowo
Górka
       Przylepki
       Żurawiec
Grzybno
Iłówiec
Iłówiec Wielki
Jaszkowo
       Ludwikowo
       Tworzykowo
ManieczkI
       Boreczek
Szołdry
       Rogaczewo
Sulejewo
       Sulejewo Folwark
Ogieniowo
       Sucharzewo
Żabno
Nazwa: ŻABNO            zobacz więcej
Liczba mieszkańców:
Historia: Pierwsze adnotacje o wsi Żabno w dokumentach w 1392 r. Lata 1465-1642 – opisywane jest Żabno jako miasto. W 1887 r. urodził się w Żabnie Tadeusz Ruge – powstaniec wielkopolski i prezydent Poznania
Opis:

Kościół/cmentarz: Kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła
Cmentarz wokół kościoła, na nim klasycystyczny pomnik nagrobny z 1813 r. fundacji Bilińskich wykonany przez Jastrzębowskiego.
Oświata: Publiczna Szkoła Podstawowa Mała Szkoła 1-3
Przedszkole
Handel:
Komunikacja: Przystanek PKS            zobacz rozkład jazdy
Telefon publiczny:
Kanalizacja:
Świetlica / strażnica:
Miejscowe firmy:
Ochrona zdrowia:
Zabytki architektoniczne: Kościół św. Jakuba – z 1789-1792 r., drewniany, o konstrukcji sumikowo-łątkowej; wewnątrz wyposażenie późnobarokowe z ok. 1790 r.
Dwór – z XIX wieku, parterowy, z piętrową wystawką i drewnianą wieżyczką. Na początku XX w. mieścił się w nim zbór ewangelicki.
Zabytki przyrodnicze:
Organizacje społeczne: Ochotnicza Straż Pożarna
Sołtys: Irena Kędziora
Żabno 56
tel. 61 2823733