IŁÓWIEC

Brodnica LEGENDA: sołectwa
Brodniczka
       Esterpole
Chaławy
       Piotrowo
       Kopyta
Grabianowo
Górka
       Przylepki
       Żurawiec
Grzybno
Iłówiec
Iłówiec Wielki
Jaszkowo
       Ludwikowo
       Tworzykowo
ManieczkI
       Boreczek
Szołdry
       Rogaczewo
Sulejewo
       Sulejewo Folwark
Ogieniowo
       Sucharzewo
Żabno
Nazwa: IŁÓWIEC            zobacz więcej
Liczba mieszkańców: 418
Historia: Pierwsze adnotacje o wsi Iłówiec w dokumentach w 1300 r. – od średniowiecza istniały oddzielne majątki Iłówiec Wielki oraz Iłówiec Mały zwany Kościelnym. W 1882 r. – funkcjonowały w majątku: gorzelnia, młyn parowy, piekarnia, cegielnia, tartak.
Opis: -.

Kościół/cmentarz: Kościół parafialny p.w św. Andrzeja Apostoła     strona internetowa parafii
Cmentarz wokół kościoła.
Oświata: Szkoła Podstawowa           strona internetowa szkoły
Przedszkole
Handel:
Komunikacja: Przystanek PKS            zobacz rozkład jazdy
Telefon publiczny:
Kanalizacja: tak
Świetlica / strażnica:
Miejscowe firmy:
Ochrona zdrowia:
Zabytki architektoniczne: Późnoklasycystyczny kościół św. Andrzeja z 1841 roku
Pałac eklektyczny, gruntownie przebudowany w 1866 roku z wcześniejszej XVII- lub XVIII-wiecznej budowli, dla Rolfa Eberharda Lehmanna (rolnika i przemysłowca).
Zespół folwarczny: stajnia koni wyjazdowych, kurnik, spichrz, czworaki.

Zabytki przyrodnicze: Z tyłu pałacu park krajobrazowy o pow. 12 ha (obecnie zaniedbany); z pozostałościami niewielkiego cmentarza dawnych właścicieli rodziny Lehman von Nitsche.
Organizacje społeczne: Ochotnicza Straż Pożarna
Sołtys: Andrzej Szerner
Iłówiec 2/6
tel. 61 2839782 / 796 796 355