Pomogli nam …

Dziękujemy wszystkim podmiotom, które zaangażowały się w realizację naszej idei.

Dziękujemy wszystkim prywatnym osobom, które wpłaciły datki na budowę pomnika