Wizualizacja pomnika

Wizualizacja projektu pomnika w przewidzianej lokalizacji.

Na obecnym etapie, zakończono ustalenia dotyczące projektu bryły pomnika i jego koncepcji, ustalono też jego dokładną lokalizację. Stanie on na skwerze przed Urzędem Gminy w Brodnicy. Autorem projektu pomnika jest pan Piotr Garstka, prowadzący w pobliskim Szymanowie własną pracownię artystyczną „GARSTKASTUDIO” S.C Piotr Garstka, Andrzej Garstka.
Pracownia „GARSTKASTUDIO” zajmie się również wykonaniem obiektu.