Komitet budowy pomnika

Komitet Budowy Pomnika Powstańców Wielkopolskich

Przewodniczący Komitetu – Wojciech Lisek
Zastępca Przewodniczącego – Maciej Włodarski
Sekretarz Komitetu – Radosław Franczak

Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brodnickiej „Gniazdo” pojawił się pomysł budowy pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich z naszego terenu, który zostanie odsłonięty na setną rocznicę wybuchu tegoż zrywu. Inicjatywa spotkała się z aprobatą Wójta Gminy Brodnica oraz Rady Gminy, którzy zadeklarowali pomoc przy realizacji tego projektu. Do działań włączyli się także członkowie Stowarzyszenia Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego oraz Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego – Śremskiego Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości, wspierani przez dyrektorów szkół z terenu Gminy Brodnica.

W dniu 24 lutego 2018 r. w czasie spotkania grupy inicjatywnej w miejscowym Urzędzie Gminy, został powołany Komitet Społeczny Budowy Pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich z Ziemi Brodnickiej. Siedzibą Komitetu jest Urząd Gminy w Brodnicy.