GRZYBNO

Brodnica LEGENDA: sołectwa
Brodniczka
       Esterpole
Chaławy
       Piotrowo
       Kopyta
Grabianowo
Górka
       Przylepki
       Żurawiec
Grzybno
Iłówiec
Iłówiec Wielki
Jaszkowo
       Ludwikowo
       Tworzykowo
ManieczkI
       Boreczek
Szołdry
       Rogaczewo
Sulejewo
       Sulejewo Folwark
Ogieniowo
       Sucharzewo
Żabno
Nazwa: GRZYBNO           zobacz stronę: grzybno.info.pl
Liczba mieszkańców: 321
Historia: Pierwsze wzmianki pisane związane z Grzybnem pochodzą z 1387 r. Właścicielem wsi jest wtedy Tomisław z Grzybna. Do 1874 majątek zmieniał właścicieli – zawsze jednak byli to Polacy. Dopiero w 1874 r. właścicielem majątku jest pochodzący z Królewca August von Delhaes, właściciel Czempinia, a po roku jest to Niemiec Franz Geuthner (Günther). Wieś była w rękach rodziny Günther do 1944 r.
Opis: Grzybno z okresu przedwojennego to typowa wieś dworska.
Mieszkańcy wsi utrzymywali się w większości z pracy wykonywanej na rzecz właściciela majątku. Wyjątek stanowiły rodziny chłopskie, które posiadały własne gospodarstwa. Do wojny takich gospodarstw było ok. 5. Po wojnie należące do majątku ziemie przejęte zostały na rzecz skarbu państwa, następnie rozparcelowane pomiędzy byłych pracowników majątku. W latach 70-tych było 20 gospodarstw indywidualnych. Pozostałą część majątku znacjonalizowano. Pałac przeznaczono na cele oświatowe.

Kościół/cmentarz:
Oświata: Zespół Szkół Rolniczych          strona internetowa szkoły
Przedszkole
Handel: 2 sklepy spożywcze
Komunikacja: Przystanek PKS            zobacz rozkład jazdy
Telefon publiczny: przy bramie wjazdowej do pałacu
Kanalizacja: tak
Świetlica / strażnica: tak
Miejscowe firmy:
Ochrona zdrowia:
Zabytki architektoniczne: Dwór zbudowany w latach 1899-1905 dla rodziny Gunterów, z wykorzystaniem murów wcześniejszej budowli. Murowany, otynkowany, o dwukondygnacyjnej, na wysokich piwnicach zakomponowanej horyzontalnie bryle założonej na rzucie prostokąta z płytkimi ryzalitami w bocznych partiach elewacji frontowej, ryzalitem w elewacji tylnej oraz w elewacjach bocznych. Całość wieńczą wysokie, czterospadowe, pokryte dachówką dachy z oknami powiekowymi, oświetlającymi wysoką kondygnację poddasza.
Zabytki przyrodnicze: Park krajobrazowy (pow. 2,88 ha) założony w I poł. XIX w., z wiązami i sosnami wejmutkami.
Organizacje społeczne: Ochotnicza Straż Pożarna
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej Gniazdo
Sołtys: Szymon Buchert
Grzybno 38
tel. 61 2823835 / 663 692 147