Regulamin konkursu

REGULAMIN
„III Konkursu Hodowli Dyni Olbrzymiej – 2014”

1. Celem Konkursu jest promocja gminy Brodnica oraz upowszechnianie i popularyzacja uprawy dyni.

2. Konkurs ma formułę otwartą, może w nim uczestniczyć każdy, kto spełni warunki regulaminu.

3. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie przyjmowane są telefonicznie lub mailowo.
Uczestnik podaje: imię, nazwisko, miejscowość, kontakt telefoniczny lub mailowy.

4. Uczestnik konkursu otrzymuje od organizatora konkursu pisemną informację o sposobie uprawy dyni. Po posadzeniu dyni uczestnik powinien zgłosić organizatorowi adres miejsca posadzenia konkursowej sadzonki. Organizator w czasie trwania konkursu może dokonać sprawdzenia zgodności zgłoszonego adresu oraz stanu konkursowej rośliny. Uczestnik może zostać zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej konkursowej dyni i przesłania jej wraz z wymiarami obwodu dyni na adres mailowy organizatora (lub w postaci MMS na nr tel. podany w regulaminie).

5. Na zakończenie konkursu organizator ogłosi miejsce i datę dostarczenia konkursowych dyni. Komisja dokona ważenia oraz pomiaru dyń w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi bezpośrednio po zakończeniu ważenia i pomiarów dostarczonych dyń.

6. Wszelkie informacje związane z konkursem oraz wyniki konkursu publikowane będą na stronie internetowej TPZB Gniazdo www.tpzb.org.

7. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu Konkursu, przerwania lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie Konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione.

Kontakt:

email: biuro@tpzb.org
tel. 601 509 600 / 785 124 634

Regulamin z dnia: 12 maja 2014 roku