Przebierańcy Wielkanocni 2012

zdjęcia z imprezy
Tydzień Ziemi Śremskiej 12 kwietnia 2012

OPIS PROJEKTU
Nazwa projektu Przebierańcy wielkanocni 2012 – przywrócenie lokalnej tradycji ludowej
Rodzaj projektu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;pobudzanie inicjatywy społecznej dla rozwoju życia społeczno-kulturalnego
Cel przywrócenie starej ludowej tradycji , nadanie jej oprawy nawiązującej do lokalnych zwyczajów kultywowanych przez dziesiątki lat
Odbiorca Społeczność wsi Grzybno
Miejsce realizacji Grzybno
PRZYGOTOWANIE PROJEKTU
Wielkość projektu Grupa: 5-10 osób, w roli przebierańców chodzących od domu do domu
Koszty finansowe Zakup materiałów na stroje okolicznościowe: 200-300zł
Nakłady rzeczowe Stroje okolicznościowe: niedźwiedź, siwek-oliwek, dziad i baba, kominiarze, grajek.
Wykonane nakładem własnym z zakupionych materiałów lub wypożyczone
Zespół wykonawczy Koordynator: Bogusław Kuik
Występujące osoby powinny posiadać umiejętność tańca ludowego, wykonywania piosenek ludowych, akompaniator – umiejętność gry na akordeonie.
Minimalny skład 5 osób: niedźwiedź, siwek-oliwek, dziad, baba, kominiarz
Optymalny skład grupy 10 osób: jak wyżej + 1 grajek + 4-5 osoby śpiewające + przewodnik niedźwiedzia
Członkowie TPZB: 3-5 osób
Osoby spoza TPZB: 2-7 osób
Terminarz – ze względu na konkretną datę realizacji projektu terminarz jest konieczny
styczeń/luty- pozyskanie osób
luty/kwiecień – opracowanie i przygotowanie strojów
marzec: przygotowanie scenariusza występów: tańce, piosenki ludowe
kwiecień: przeprowadzenie niezbędnych prób
Promocja projektu – ze względu na charakter projektu promocja jest zbędna, brak konieczności pozyskania uczestników
REALIZACJA PROJEKTU
Plan Realizacja czynności wg harmonogramu
Harmonogram Poniedziałek Wielkanocny 9 kwietnia 2011:
12.00 – 13.00: zbiórka, pobranie strojów, przygotowanie do „chodzenia” po wsi
13.00 – 17.00: „chodzenie” od domu do domu, śpiewy i występy
17.00 – zakończenie, zdanie strojów
Informacja – przygotowanie dokumentacji fotograficznej w trakcie „chodzenia”,
– zainteresowanie lokalnej prasy umieszczeniem krótkiej publikacji,
– opis realizacji projektu na stronie internetowej TPZB
– dokumentacja wewnętrzna TPZB