Konkurs fotograficzny

Tygodnik Śremski – 15 lipca 2011
regulamin konkursu

OPIS PROJEKTU
Nazwa projektu Konkurs fotograficzny „Uroki Ziemi Brodnickiej”
Rodzaj projektu pobudzanie inicjatywy społecznej dla rozwoju życia społeczno-kulturalnego, artystycznego i sportowego regionu, organizacja wystaw prac artystycznych amatorów oraz promocję twórców ludowych
Cel – upowszechnienie walorów : krajobrazowych, cennych miejsc dziedzictwa kulturowego, obiektów przyrodniczych i architektonicznych naszego regionu
– ponadto ważnym celem przedsięwzięcia jest rozwijanie amatorskiej fotografii artystycznej oraz promowanie naszego regionu.
Temat konkursu pozwala każdemu uczestnikowi wykazać się nie zdolnością fotografowania oraz szeroką wyobraźnią i swobodą w interpretacji.
Odbiorca Społeczność gminy
Miejsce realizacji gmina Brodnica
PRZYGOTOWANIE PROJEKTU
Wielkość projektu W konkursie może brać udział każda osoba zameldowana w gminie Brodnica.
Warunkiem dopuszczenia prac do konkursu jest realizacja prac fotograficznych na obszarze gminy Brodnica; prace muszą pozwolić na jednoznaczną identyfikację miejsca wykonania fotografii.
Koszty finansowe Zakup nagród:
– aparat cyfrowy
– dysk komputerowy przenośny
– pamięć USB
Zespół wykonawczy Koordynator: Bogusław Kuik
Komisja oceniająca:
Członkowie TPZB: 1-2 osoby
Osoby spoza TPZB: zakłada się 2 nauczycieli plastyki ze szkół gminnych
Terminarz wrzesień – grudzień 2011
Promocja projektu – ogłoszenie na stronie www stowarzyszenia, gminy Brodnica,
akcja propagandowa w szkołach, ogłoszenia na wsiach
REALIZACJA PROJEKTU
Plan Realizacja czynności wg harmonogramu
Harmonogram – ogłoszenie konkursu – czerwiec 2011
– publikacja regulaminu i promocja konkursu – sierpień 2011
– przyjmowanie prac – wrzesień/październik 2011
– ustalenie komisji konkursowej i ocena prac przez komisję – listopad/grudzień 2011
– ogłoszenie wyników – grudzień 2011
– wręczenie nagród, publikacja nagrodzonych prac – początek 2012
Informacja – zainteresowanie lokalnej prasy umieszczeniem krótkiej publikacji,
– opis realizacji projektu na stronie internetowej TPZB
– dokumentacja wewnętrzna TPZB