Maróz 2011

W X spotkaniu Maróz 2011 po raz pierwszy uczestniczyło nasze stowarzyszenie. Nasi dwaj przedstawiciele byli wśród około 450 uczestników z innych wiejskich organizacji społecznych i stowarzyszeń.

Pogoda była wspaniała, ośrodek profesjonalnie przygotowany, organizacja na wysokim poziomie, atmosfera znakomita. Dzięki temu mimo dużej liczby zajęć nie czuło się zmęczenia ani zniechęcenia do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. Tym bardziej, że tematy były dobrane właściwie. Na zajęcia składały się wykłady i warsztaty tematyczne – wszystkie dotyczyły problemów związanych z młodzieżą z terenów wiejskich.

Spotkanie było bardzo pracowite. Praktycznie od godziny 9.00 do godz. 18.00 (z przerwą na obiad) trzeba było uczestniczyć w zajęciach. Tematy warsztatów były wcześniej znane i uczestniczyliśmy w tych, które sami wybraliśmy jeszcze przed spotkaniem. Wykłady dały nam wiedzę ogólną, związaną z tematem wykładu, natomiast warsztaty ze swoją formą aktywnego uczestnictwa w zajęciach, pozwoliły w sposób praktyczny zmierzyć się z materią problemu.

Kolacje były połączone z integracyjną imprezą przy ognisku, z występami zaproszonych zespołów muzycznych (drugiego dnia była to wspaniała młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Pruszcza koło Bydgoszczy ) … zobacz orkiestrę na . Do późna w nocy trwała też zabawa taneczna na wolnym powietrzu.

Ostatni dzień był również bardzo pracowity. Organizatorzy przygotowali spotkanie w technice Open-space
będącej ciekawą metodą organizacji spotkań i konferencji (sami uczestnicy tworzą program i jego zawartość dopiero w trakcie trwania konferencji). OST stosuje się w sytuacji, kiedy grupa osób w krótkim czasie wymienić musi się swoją wiedzą, przedyskutować ważne dla nich zagadnienia i znaleźć rozwiązania.
Spotkanie było tak owocne, że planowane jest szersze wykorzystanie tej techniki w następnych spotkaniach.

Dla przedstawicieli naszego „młodego wiekiem” stowarzyszenia, Maróz jest trudną do przecenienia szansa na zdobycie wiedzy związanej z prowadzeniem działalności.

Postaramy się pojechać tam również w przyszłym roku.